At gå i terapi

Det der betyder mest, når vælger at gå i terapi, er hvordan du har det med mig som terapeut. Du skal føle dig tryg, afslappet og kunne være dig selv. Måske skal du bruge et par gange før det kommer. Når du mærker tillid og tryghed, åbner det, der trænger til at forløses, sig egentligt af sig selv. Derfor planlægger jeg heller ikke på forhånd hvad vi skal, for så risikerer jeg nemlig at jeg sætter en dagsorden, som ikke er den du valgt. Mit udgangspunkt er, at du er eksperten i dit liv, og at du er den der bedst ved, hvad du må gøre i forskellige situationer. Mit arbejde er blandt andet at skabe de rammer der gør, at du kan mærke hvad der føles godt at gøre, og bliver bevidst om det, så du kan gå videre af din vej. Det er også dig der skal leve med de valg du træffer, og derfor må det være din vej og din måde at gøre tingene på, der tæller.

Derfor har jeg et ønske om at hjælpe dig med at

  • mærke og understøtte din egen styrke finde ud af, hvad og hvordan du kan gøre, så dit liv bliver i overensstemmelse med dine ønsker og behov.

  • Som terapeut kan jeg se dig mere klart udefra, end du selv kan. Hermed kan jeg lettere få øje på blinde pletter og ressourcer, som i en kærlig og omsorgsfuld tone kan sætte gang i en god proces for dig.Endvidere kan det at få omsorg udefra sætte gang i en god og nødvendig proces.

At gå i terapi er derfor at indgå og udvikle en tæt relation til et andet menneske, som helt og fuldstændigt er der for dig. Det er denne mellemmenneskelige kontakt, som er terapiens virkemiddel.

At gå i terapi er som at foretage en opdagelsesrejse ind i sig selv. På rejsen er jeg din guide, som fortæller, hvor du kan gå hen, hvis det er det du ønsker, og eller din nære rejsefælle, som støtter, når du har brug for det.

Terapien gør dig ikke til et andet menneske, men hjælper dig til at lære dig selv bedre at kende. Du finder ud af, hvorfor du reagerer som du gør i givne situationer og relationer.

I terapien kan du også få kontakt med sider af dig selv, som ikke er kommet frem i dit hidtidige liv. Det kan være sider, som i dit barndomshjem var hensigtsmæssige at gemme væk, og som kan udvikle sig til mulige potentialer i dit nutidige liv.

Du kan derfor arbejde med disse genfundne livsandele. Forestil dig terapi lokalet som en øvelsesplads, hvorfra du langsomt kan gå ud med og integrere dine udviklede ressourcer i den ”rigtig” verden. Ved at have tæt følesesmæssig kontakt til et andet menneske, får du bedre kontakt til dine egne dybere lag.

Som terapeut er jeg trænet i relationens fine lag, så jeg i mig kan mærke det, som du mærker i dig. Jeg bliver en form for resonansbund, der kan spejle de følelser og stemninger, som du mærker.