Center for Tilgivelse

Center for Tilgivelse er en forening, der arbejder for oplysning og inspiration om tilgivelse og forsoning i alle samfundslag og på tværs af alle grupperinger. Center for Tilgivelse er derfor ikke-religiøs, ikke politisk og ikke partisk.

Center for Tilgivelse kan tilbyde samtalesaloner, foredrag og multimedie foredrag om tilgivelse til alle interesserede samt temadage om tilgivelse til efterskoler, erhvervsskoler og gymnasier.
Center for Tilgivelse indsamler også materialer og historier om tilgivelse og forsoning, og vi tilbyder også kreative og terapeutiske forløb med fokus på processen i det at tilgive.

Center for Tilgivelse har til huse, der hvor der er brug for os, men den officielle adresse er: www.lisejoergensen.dk og Facebook: Center for Tilgivelse.

  • Hvad forstår vi ved tilgivelse?
    Tilgivelse er et belastet ord, der let kan misforstås. Vi mener, tilgivelse er en proces, den enkelte arbejder med over tid. Tilgivelse skal spire frem, gro, modnes, passes og plejes bevidst. Tilgivelse er frisættende og danner grundlaget for forsoning og fred. Tilgivelse er at sætte en fange fri og opdage, at fangen er én selv. Tilgivelse er at respektere den enkeltes ansvar. Tilgivelse er ikke at legitimere overgreb og forulempelser, men at give slip på offerrollen og træde ind i livet fri af fortidens bindende lænker. Betingelser for tilgivelse lænker den enkelte yderligere til gerningsmanden. At tilgive betingelsesløst er nøglen til frihed. Tilgivelse har to sider: at kunne tilgive og give slip, men også selv at kunne bede om tilgivelse og tage imod.
  • Hvordan arbejder vi med tilgivelse?
    Vi arbejder med tilgivelse gennem foredrag, multimedie foredrag, workshops, samtale-saloner og kreative og terapeutiske forløb.
  • Hvorfor er det vigtigt med tilgivelse og forsoning?
    Tilgivelse er nøglen til fred og frihed i den enkeltes liv og i verden. Tilgivelse er vejen til forsoning, og vi mener derfor det er dybt eksistentielt essentielt, at vi lærer at tilgive og bede om tilgivelse, både for vor egen og for andres skyld, så vi kan arbejde os frem mod en fredelig, harmonisk og glædesfyldt verdensorden. Tilgivelse er lige så vigtigt for den enkelte som for os alle.

Foreningens bestyrelse er: Lise Jørgensen, organisk psykoterapeut og sygeplejerske. Lene Juhl, underviser og cand.mag i litt.vid. og kunsthistorie. Ivan Brandholt, IT-ansvarlig og socialpædagog. Steen Sørensen, kirketjener, jobkonsulent og iværksætter. Frederik Harhoff, Professor, Dr. jur.