Organisk psykoterapi.


Udgangspunktet for den organiske terapi bygger på, at krop, sind og sjæl er én sammenhængende organisme, og at hvert menneske fødes med en fri og personlig kraft. Påvirkninger i opvæksten kan hæmme eller understøtte denne kraft.

Det er en eklektisk terapi form, hvilket vil sige, at den er sammensat af mange forskellige metoder. Det gør, at det er muligt at tilpasse den enkelte terapi session til den enkelte bruger afstemt efter dennes behov og ønsker.

Organisk psykoterapi handler om at opnå et frit, ægte og livsbekræftende nærvær i vores relationer med andre mennesker.

Terapiformen er udviklet af Cand. psych. Kresten Ravnkjær, og hed oprindelig "Krops- og gestaltterapi".

I Danmark er vi flere hundrede uddannede organiske psykoterapeuter, der har praksis, og vi er tilsluttet Organisk Psykoterapi i Danmark, der har hjemmesiden:
www.organiskpsykoterapi.dk

For at få en fyldig beskrivelse af organisk psykoterapi, opfordrer jeg til at du læser Kresten Ravnkjærs artikel: Hent den her:
Artikel om organisk psykoterapi


Jeg har lavet en film om Organisk Psykoterapi sammen med min kollega Hans Erik Rasmussen.
www.eventyrerterapeuten.dk
Her kan du købe dvd’en.